Veelgestelde vragen (FAQ's) over het Doing It Right systeem

Mochten je na het lezen van alle teksten op deze website nog vragen hebben, dan kun je die hopelijk hier terugvinden. Voor overige vragen verwijzen we je naar de DIR-NL nieuwsgroep.

VragenAntwoorden

 

Waarom deze website?

Op het internet is inmiddels al een vrij groot aanbod aan DIR websites, maar die zijn hoofdzakelijk in de Engelse taal. Voor vele Nederlandse duikers was dit een obstakel, aangezien er nogal wat technische termen worden gebruikt bij de uitleg van DIR. Er bleek steeds meer vraag te zijn naar een duidelijke Nederlandstalige website. Om in die behoefte te voldoen is in het najaar van 2000 door enkele leden van de DIR-NL nieuwsgroep besloten om Frogkick.nl op te starten. Inmiddels is Frogkick.nl uitgegroeid tot Nederland's meest uitgebreide website op het gebied van voorlichting over duikmaterialen en -technieken.

Is deze manier van duiken geschikt voor 'gewone' duikers?

JA! De schoonheid van het DIR systeem zit hem vooral in de universele toepasbaarheid door de aanpassingsmogelijkheden. Steeds meer duikers ontdekken het comfort van de DIR configuratie. Recreatieve duikers merken dat voordelen van het DIR systeem, bijvoorbeeld de stroomlijning, van pas komen tijdens het maken van 'gewone' duiken.

De standaard rugplaat, de backplate, is uitermate geschikt om te gebruiken voor enkele tanks. DIR duikers hebben het grote voordeel dat ze met hetzelfde harnas en rugplaat kunnen blijven duiken. Het enige dat af en toe aangepast wordt zijn de wing en de fles(sen).

Voor reizende duikers is er het bijkomende voordeel van een lichte baggage, want een aluminium backplate en een kleine wing wegen bijna niets! Dit in tegenstelling tot de meeste moderne trimvesten.


Waarom is men zo streng over wat DIR is en wat niet?


DIR is een compleet systeem. Dat betekent dat iets alleen maar DIR is als het exact volgens de huidige specificaties is. DIR is weliswaar een dynamisch systeem, wat betekent dat er nog veranderingen doorgevoerd kunnen worden, maar er verandert tegenwoordig niet veel meer.

Er is door toonaangevende exploratie duikers jarenlang nagedacht over dit systeem. Alle materialen en technieken zijn tot het uiterste getest en over lange tijd gebruikt onder de meest extreme omstandigheden. Het huidige DIR systeem is daar het resultaat van.

Een toegevoegde waarde van het DIR systeem is de uitgesproken mening over wat veilig en wat niet veilig is. Hoewel sommige details irrelevant kunnen lijken, zijn vele daarvan toch specifiek zo gekozen. De ontwikkeling vindt plaats op grond van extreme duik situaties, vele jaren ervaring en (soms helaas) uitgebreide statistiek over wat het beste werkt. En natuurlijk helpt deze directheid ook bij het aanwakkeren van de discussie!


Ik hoor ook wel eens varianten op de term DIR, waar staan die voor?


Deze termen worden meestal op ludieke wijze gebruikt bij discussies. Voorbeelden hiervan zijn DIS (Doing It Simple), DIN (Doing It Not), DIW (Doing It Wrong), etc.

Nu DIR steeds meer in opkomst is zijn er ook duikcentra en instructeurs die een eigen draai geven aan de term 'DIR' en de interpretatie van het systeem. Dit doen ze om hun eigen commerciële belangen te dienen of omdat ze het DIR systeem simpelweg niet goed begrijpen. Voorbeeld hiervan is o.a. DIS (Diving It Simple).

Laat er geen twijfel over bestaan; Er is maar één afkorting DIR en die staat voor 'Doing It Right'.


Hoe komt het dat ik weleens negatieve dingen hoor over DIR?

De negatieve reacties op het DIR systeem hebben een aantal redenen:

 • DIR duikers verpakken niet alles in een mooi commercieel jasje zoals een aantal grote organisaties dat doen. DIR duikers noemen het beestje bij de naam, ook als het om bijvoorbeeld duikongevallen gaat. DIR duikers hebben een uitgesproken mening als het om duiken gaat en gaan discussies niet uit de weg. Kortom: Een aantal eigenschappen dat door sommige mensen niet gewaardeerd wordt.


 • De meeste fabrikanten, winkeliers en duikorganisaties hebben totaal geen baat bij het DIR systeem. Sterker nog, de meesten verliezen er alleen maar op: DIR duikers kopen niet zomaar alle apparatuur die hen wordt aangepraat in de winkel, volgen niet langer de Deep Air cursus, etc. Daarom zijn er winkels en duikscholen die fel anti-DIR zijn en waar de staf geen DIR apparatuur mag gebruiken.
 • Zodra je binnen een wereldje als de duikgemeenschap waar allerlei verschillende materialen en technieken gebruikt worden binnen komt vallen met een weldoordacht systeem en het ook nog eens 'Doing It Right' noemt dan kan dat wat arrogant overkomen.
 • Eén van de meest pijnlijke dingen die je een duiker kunt aandoen is zijn of haar nieuw aangeschafte apparatuur afkraken. De trotse bezitter zal zijn aankoop koste wat kost verdedigen en dus minder snel open staan voor argumenten van DIR duikers.
 • Niet iedereen kán en wíl DIR duiken omdat het redelijk wat discipline vraagt van de duiker. Zo zijn ongezonde gewoonten zoals roken absoluut taboe en wordt het als vanzelfsprekend geacht dat DIR duikers hun conditie op een hoog peil houden. Voor de vele mensen die duiken louter als een tijdverdrijf zien voor een middagje in de maand is dat teveel gevraagd en deze mensen zetten zich dan al snel af tegen DIR.
 • De meeste mensen die een negatieve houding hebben tegenover DIR zijn juist de mensen die het nog nooit goed hebben bestudeerd. Of ze hebben problemen met de ongebruikelijke communicatiemethoden.

En zo zijn er nog wel wat redenen te noemen. Waar het om gaat is dat je pas tot een goed oordeel kan komen na het systeem goed bestudeerd te hebben.


Is DIR geen modeverschijnsel?


Nu er de laatste paar jaar steeds meer berichten over DIR in de verschillende duik-media verschijnen zou je dat verwachten, maar het tegendeel is waar. Het DIR systeem bestaat al jaren en werd al jaren toegepast bij de grotduiken van het WKPP team in Florida, USA. Pas in 1995 kreeg het systeem de naam 'Doing It Right' en vanaf dat moment maakte het zijn opmars buiten het kleine grotduik wereldje, want de gebruikte technieken en materialen zijn overal toepasbaar.

Het is interessant om te zien dat het overgrote deel van de DIR duikers bestaat uit zeer fanatieke en ervaren duikers, die jaarlijks vele duiken loggen. Dit is een groep die veel minder snel te beinvloeden is dan de beginnende duikers die nog zeer gevoelig zijn voor verkooppraat en dus voor modeverschijnselen. Het is trouwens erg moeilijk om duikers te vinden die DIR doken en er later vanaf zijn gestapt.

De laatste paar jaar zijn er steeds meer fabrikanten die onderdelen van de DIR configuratie overnemen in hun materialen en er zijn een heleboel duikers die hun manier van duiken aanpassen aan het systeem.


Wat kost het om een DIR configuratie aan te schaffen?


In principe is een basis DIR configuratie (backplate, harnas, wing) niet veel duurder dan een 'gewone' configuratie.

Bij standaard apparatuur zoals de automaten, maskers, vinnen en tanks hoeft het absoluut niet zo te zijn dat de duurste modellen ook daadwerkelijk de beste zijn. DIR duikers kiezen altijd voor apparatuur die zichzelf heeft bewezen en vaak is dat juist -niet- het nieuwste model.

Er is nu een aantal fabrikanten dat apparatuur maakt dat out of the box DIR is. Geen tijd verliezen dus met het aanpassen van andere bestaande apparatuur. De prijzen van deze fabrikanten waren oorspronkelijk aan de hoge kant, maar naarmate de vraag stijgt neemt de prijs af.

De meeste tijd en moeite gaat echter zitten in het afwerken van alle details van de configuratie. Dit geldt vooral voor de mensen die een technische DIR uitrusting bezitten. Voor je alles 100% DIR hebt, heb je wel heel wat middagen zitten sleutelen. :-)


Wat is 'Option #1'?

Option #1 = 'Niet duiken'.

Dit wil zeggen dat als je een duik niet op de juiste manier kan uitvoeren, het juiste gas is bijvoorbeeld niet aanwezig, je buddy komt niet opdagen, de apparatuur is niet 100% of je voelt je die dag gewoon niet optimaal, dan duik je gewoon niet. Je kiest dan voor Option #1. Een goede buddy of andere groepsgenoten zullen je hier niet op aankijken.


Waar moet ik nu zijn als ik DIR duiker wil worden?

Je kunt beginnen met het doorlezen van deze website. Verder zijn er via GUE een aantal interessante boekjesExterne Link te verkrijgen, ook in PDF formaat. Vooral 'Doing It Right: The Fundamentals of Better Diving' is een aanrader.

Als je al deze informatie hebt doorgenomen en je wil de stap maken naar duiken volgens het DIR systeem, dan kun je lid van de Nederlandse DIR nieuwsgroep; DIR-NL.Wat is DIR Nederland (DIR-NL) ?

DIR Nederland (DIR-NL) is een zeer actieve nieuwsgroep waar men kan discussiëren over het DIR systeem en er is dan ook een uitgebreid archief waar je vele vragen (en antwoorden!) terug kunt vinden.

DIR-NL organiseert een aantal keer per jaar evenementen waarbij men demonstraties geeft, apparatuurconfiguraties kan bekijken en natuurlijk met elkaar gaat duiken. DIR-NL is niet verbonden aan een duikwinkel of duikclub. Het is gewoon een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinde duikers en geen van de georganiseerde activiteiten heeft een commerciële bijbedoeling.

Je hoeft niet een volledige DIR uitrusting te bezitten om lid te worden. Wel dien je voor jezelf de beslissing genomen te hebben om DIR te gaan duiken. Er zijn vele duikers die relatief kort bezig zijn met DIR en juist in dat stadium valt er veel te leren. Ook hoef je ten tijde van je aanvraag voor lidmaatschap nog geen GUE brevet te hebben, maar het is wel de bedoeling dat er binnen twee jaar een GUE Fundamentals opleiding wordt voltooid.

Kortom: lid worden van DIR-NL is een goede manier om kennis op te doen en DIR buddies te leren kennen! Hoe je lid kunt worden van DIR-NL kun je lezen op de speciale DIR Nederland pagina.


Kan ik ergens een DIR opleiding volgen?

Jazeker, bij Global Underwater Explorers (GUE). Dat is de enige organisatie die duikopleidingen geeft die 100% de richtlijnen van het DIR systeem volgen. GUE is een relatief jonge duikorganisatie uit Florida, opgericht door Jarrod Jablonski, één van de grondleggers van het DIR systeem.

De instromingseisen en standards van de technische cursussen van GUE liggen erg hoog. Zo moet je gezond zijn, een goede conditie hebben en niet roken om te mogen participeren.

GUE biedt verschillende soorten opleidingen aan:

 • GUE FundamentalsExterne Link
  Hier leer je in een aantal dagen de beginselen van het DIR. De nadruk ligt op DIR duiktechnieken, teamvaardigheden, veiligheid en apparatuurkeuze. Om mee te mogen doen moet je al wel een gecertificeerd duiker zijn. Het succesvol afronden van deze opleiding is, ongeacht je achtergrond of ervaring, verplicht voor kwalificatie voor de GUE TriOx, Tech of Cave opleidingen.

 • Recreational TriOxExterne Link
  Cursisten leren omgaan met gasmengsels waarin helium wordt gebruikt om de narcose te beperken. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op de juiste planning en afdaal- en opstijgingstechnieken.

 • Tech1Externe Link / Tech2Externe Link / Tech3Externe Link
  Deze opleidingen richten zich op het gebruik van trimix en decompressiegassen voor duiken die dieper zijn dan 30m.

 • Cave1Externe Link / Cave2Externe Link / Cave3Externe Link
  Deze opleidingen richten zich op het grotduiken.

 • RebreatherExterne Link
  GUE leidt duikers op voor de enige DIR rebreather, de RB80.

Op dit moment is er één Nederlandse GUE instructeur. Maar daarnaast komen er regelmatig andere GUE instructeurs naar Nederland om opleidingen te verzorgen.


Mag je DIR duiken bij andere organisaties?

Bij vrijwel iedere organisatie mag je op de DIR manier duiken. Zowel de NOB als PADI, SSI en andere organisaties verbieden de DIR materialen en technieken niet in hun richtlijnen. Zo staat PADI het toe om de automaat uit je mond af te geven aan een buddy zonder lucht. Deze regel bestaat omdat sommige duikers hun 'octopus' met de trimvestinflator geintegreerd hebben en ze daarom hun tweede trap af moeten geven aan hun buddy. Dit werkt dus ook goed als je een lange slang en een backupautomaat gebruikt. Dat betekent dus dat je de longhose kunt gebruiken en eventueel afgeven aan je buddy.

Een backplate met wing kent ook geen nadelen als het gaat om acceptatie binnen de richtlijnen van de organisaties. Wel zul je soms bepaalde uitrustingsonderdelen bij je moeten hebben die niet in het DIR systeem passen. Een voorbeeld hiervan is de snorkel. Deze kun je echter opbergen in één van de zakken van je pak, dan heb je de snorkel toch bij je, maar zit hij niet in de weg.

Wat betreft materiaal zijn er dus weinig tot geen belemmeringen wat betreft de keuze voor organisatie.

Bij organisaties buiten GUE word je meestal niet op de DIR wijze opgeleid, zelfs al zegt de instructeur van wel en worden er enkele aanpassingen gemaakt aan het programma. Dit zit hem in het feit dat de standaarden van andere organisaties niet overeenkomen met wat het DIR systeem voorschrijft.

Een probleem bij technische organisaties als IANTD, ANDI en TDI is bijvoorbeeld dat ze andere standaarden hanteren voor gassen en limieten. Zo gaan ze uit van een hogere max. PO2, 'best-mix berekeningen' en een lager percentage helium in de gasmengsels. Ook verschillen veel belangrijke oefeningen als gaswissels en duikplanning en maakt men gebruik van duikcomputers. Dergelijke standaarden staan lijnrecht tegenover de opvattingen van GUE, waar men juist conservatief is wat betreft limieten en de duiken uitvoert zonder duikcomputer.

Wil je dus echte verder met DIR, dan is het volgen van instructie bij een instructeur van Global Underwater Explorers (GUE)Externe Link uiteindelijk de meest logische keuze.

 

Duiken DIR duikers -nooit- met niet-DIR duikers?

Nee, dat is een misvatting. Er wordt regelmatig gedoken met duikers die niet DIR duiken. Het is echter wel zo dat de voorkeur uit gaat naar DIR duikers als buddy, omdat die precies dezelfde technieken en materialen gebruiken en daar kan men tijdens de duik profijt van hebben.

Voor de wat meer gecompliceerde duiken en/of technische duiken zal wél bij voorkeur een DIR duiker als buddy worden gekozen.


 
Terug naar overzichtTerug

 
Print deze pagina
Print deze
pagina