DIR presentatie

Op zondag 25 februari hebben Rene, Willybert, Fons en Hens een presentatie gegeven bij Duikvereniging De WatermanExterne Link te Oss. De aanleiding voor deze presentatie waren de vreemde gezichten tijdens een nieuwjaarsduik in de Geffense plas (max 17 mtr.) waar door deze DIR-NL leden werd gedoken met een dubbel 12 en een stage. Dit behoefte wat nadere uitleg en dit is hun verslag:

 
Duikvereniging De Waterman

Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem

Vanaf 19.45 kwamen de geïnteresseerden binnen welke meteen werden getrakteerd op een documentaire van een DIR expeditie naar de HMS BrittanicExterne Link die tijdens de ontvangst werd afgespeeld.

De avond werd door Willybert geopend, hij vertelde hoe de opbouw van de avond eruit zou gaan zien waarbij iedere spreker tevens uitleg gaf hoe hij tot het DIR duiken is gekomen.

Na de intro van "wat is nu technisch duiken" werd er een stukje gewijd aan de verschillende ademgassen die worden gebruikt met bijbehorende voor - en nadelen. Door de aanwezigen werd beaamd dat diep duiken op lucht niet de juiste manier is en dat mengsels met helium veiliger zijn voor een diepe duik. De opmerking dat je hier een goede en gedegen opleiding voor nodig hebt werd als vanzelfsprekend ervaren.

Hierna werd het DIR systeem toegelicht. Een stukje ontstaansgeschiedenis en een voordracht over het leerproces van ervaren grotduikers die in probleemsituaties kwamen waar ze het idee hadden dat dit veiliger aangepakt kon worden. Na de vraag of dat betekende dat DIR is "uitgevonden" door mensen die risico's opzochten om hun grenzen te verleggen is uitgelegd dat deze mensen doken met de toen bekende meest veilige manier van duiken. Deze methode is geëvolueerd en geperfectioneerd tot het huidige systeem.


Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem
Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem Presentatie Technisch Duiken volgens het DIR systeem


Vervolgens was het materiaal aan de beurt. Iedereen had alle meegebrachte en uitgestalde spullen al kunnen bekijken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een Nitroxduik werd het materiaal besproken en toegelicht.

Voorts werd begonnen met het belangrijkste item; het duikteam. Opleiding, trainen en veel met elkaar oefenen vormen hiervoor de basis. Met deze 'basis' was er ook de overtuiging dat een buddylijn niets toevoegt als je maar met de juiste mensen duikt.

Na toelichting van het gebruik van de backplate met wing en een uitleg waarom het trilaminaat droogpak de beste keuze is werden de automaten met hun slangconfiguratie getoond. De demonstratie van het doneren van de lange slang en het gemakkelijk vinden van de back-up overtuigde iedereen dat deze methode eenvoudig en zeer doeltreffend is!

Vervolgens werd er een aanvullende demonstratieve duik gepland met trimix waar aansluitend werd getoond hoe je met een stage omgaat. Daarnaast werd verteld waarom er getallen op de stageflessen staan vermeld en wat ze betekenen. Aan het einde van de "duik" werd gedemonstreerd hoe je een ballon "schiet" en hoe de kapitein van de boot hier mee omgaat.

Na de afsluiting werd er wat nagepraat en kon iedereen eens zo'n zwaar "hernia-setje" optillen... Met de opmerking dat men de 12 Kg lood thuis kon laten werd het al een stuk lichter. ;-)

Het was een zeer geslaagde avond. We kregen van diverse toehoorders repliek dat ze door de voordracht een totaal andere kijk (begrip en meer inzicht) hebben gekregen omtrent duikers die met een dubbel 12 in de lokale plassen duiken. Er moet immers ergens worden getraind voor de technische duiken. De mensen die meer interesse toonden zijn uitgenodigd om mee te duiken en de uitrustingstukken te proberen. Zodat wij, alleen als het echt moet, ons nog éénmaal in een stabjack hijsen...

Hens van Oeveren
Rene de Regt
Willybert Oor
Fons Steverink


Terug naar Evenementen Terug naar Evenementen
Print deze pagina
Print deze
pagina