Decompressie presentatie

Speciaal voor de leden van DIR-NL is er op 18 december door Kees Hofwegen een presentatie gegeven over decompressie en decompressie software. Julian Hoekstra was één van de aanwezigen en dit is zijn verslag:

 Het was zo ver: een presentatie over decompressie software door Kees Hofwegen, de auteur van de inmiddels welbekende GAP software. Wat stond ons te wachten: een verhaal over GAP? Een diepgaande technische presentatie over decompressiemodellen met veel rekenwerk? Zou ik met mijn basiskennis begrijpen waar Kees over zou praten? Maar bovenal: zou ik antwoord vinden op de vele vragen m.b.t. decompressie, de benodigde software en vooral de verschillen tussen D-Plan, GAP, Decoweenie, de US-Navy tabellen, Buhlmann, RGBM, VPM, etc. etc.?

Nadat Kees zichzelf had geïntroduceerd werd een begin gemaakt met een korte uitleg over het ontstaan van decompressiemodellen: Vanaf het Haldane Model (begin 1900) tot RGBM anno nu en alle ontwikkelingen daar tussen. Voorzien van de nodige anecdotes en inzichten van Kees werd de basis gelegd voor de rest van de avond. Het mooiste ging komen: d.m.v. praktijkvoorbeelden werd het verschil getoond tussen bijvoorbeeld het Buhlmann-model en RGBM. Hiervoor werd gebruik gemaakt van GAP software. Met GAP kun je namelijk in één en hetzelfde venster een grafische weergave krijgen van het gewenste duikplan, met daarin bijvoorbeeld tegelijkertijd een profiel volgens Buhlmann en een profiel volgens RGBM. In één oogopslag zie je dus de verschillen. Soms zijn die verschillen klein: nagenoeg dezelfde stops en runtime. Maar andere voorbeelden lieten wezenlijke verschillen zien. Niet alleen liet Kees de verschillen zien, maar hij wist ook helder uit te leggen wat die verschillen veroorzaakten of juist waarom er bijna geen verschillen waren.


GAP decompressie software GAP decompressie software GAP decompressie software GAP decompressie software


EKPP teamlid Harmen Thys Nieuwenhuis had enkele duikprofielen beschikbaar gesteld aan Kees en die had ze met verschillende rekenmodellen geanalyseerd. Hij presenteerde de uitkomsten op een rijtje en dit zorgde voor een zeer interessant vraaggesprek met af en toe een praktische toelichting van Harmen Thys.

Zoals altijd heeft ieder verhaal een moraal: zo ook hier. Wat wij eigenlijk allemaal weten (of zouden MOETEN weten) is dat een decompressiemodel máár een model is. Toch zie je de gemiddelde duiker blind vertrouwen op een tabel of duikcomputer, zonder enige vorm van besef. Ja, van de 1000 keer gaat het 999 keer goed. Maar die ene keer gaat het mis omdat de duiker in kwestie vanwege omstandigheden buiten de scope valt van het door hem/haar gebruikte model. Factoren zijn bijvoorbeeld gemoeds-toestand, fitheid, hydratatie, etc etc. Hoe je het ook verkoopt, verteld, beleefd... een decompressie-model is aan het eind van de dag precies dat: een model gebasseerd op gemiddelden en theoretisch gokwerk. Toch worden deze modellen steeds nauwkeuriger en beter, want er wordt continu aan gesleuteld.

Al met al een bijzonder leerzame en geslaagde avond. zeer boeiend, zeer interessant en bovenal... zeer leerzaam. Niet alleen voor mijzelf, maar ik denk ook ook voor diegenen met minder/meer kennis van decompressietheorie. Al met al duurde de presentatie 3 uren terwijl het voelde alsof Kees slechts een half uurtje had staan praten.

Met dank aan Robert Leenen voor het opzetten van de avond, JP Bresser voor het beschikbaar stellen van ruimte bij Trigital BV en last but not least, Kees Hofwegen voor de fantastische presentatie!

Julian Hoekstra

GAP decompressie software

Meer informatie over GAP decompressie software is terug te vinden op de GAP website.


Terug naar Evenementen Terug naar Evenementen
Print deze pagina
Print deze
pagina