Disclaimer

Frogkick.nl is een project van het Regel1 duikteam. Het doel van deze website is het onder de aandacht brengen van het Doing It Right systeem bij Nederlandstalige duikers. De website bevat bijdragen van o.a. leden van DIR-NL, Todd Leonard en onderwaterfotograaf Cor Kuyvenhoven.

De informatie die op Frogkick.nl wordt aangeboden is louter informatief bedoeld en geenszins een alternatief voor een duikcursus. Duiken is een sport met risico. De makers van deze website nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor ongevallen die voort kunnen komen uit het (verkeerd) gebruik van de beschreven materialen, gassen en technieken. Een ieder wordt aangeraden een gepaste cursus te volgen alvorens zich dieper te begeven in het (technische) duiken. Informatie over trainingsorganisaties en cursussen is aanwezig op deze website.

Copyright

Op al het op deze website gepubliceerde materiaal berust een copyright. Geen van de teksten en/of graphics mag (gedeeltelijk) worden overgenomen zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de Webmaster.

De foto's die worden gebruikt in de DIW Parade zijn veelal zelf gemaakt of naar Frogkick.nl gezonden door bezoekers van de website. Het copyright van deze foto's berust bij de fotograaf. Indien een foto ten onrechte is geplaatst zal deze op verzoek worden verwijderd.

Webhosting

De hosting van Frogkick.nl wordt verzorgd door:

ZenHosting - Webhosting